logotyp

Dění ve školce

Červen 2024

 

Téma: Co už umím

- 3. 6. 2024- 7. 6. 2024  slavíme svátek  dětí v MŠ

                     /hry, soutěže, tanec/

- 4. 6. 2024-   ­,,Zdravý úsměv“

                       Ozdravný program- SZŠ Kroměříž                        

-  7. 6. 2024- FOCENÍ / v 10 hod./

          - 16:30 - Vystoupení dětí v kostele /besídka, Noc kostelů/

- 11. 6. 2024- Schůzky s rodiči / v16 hod,/

- 12. 6. 2024 – canisterapie

- 13. 6. 2024-  návštěva předškolních dětí ve školní jídelně
                       /odpolední svačina ve 14:00hod/

- 28. 6. 2024 v 15:30 hod.- rozloučení s předškoláky, pasování

-      Malý školní výlet do Tovačova

     /datum bude  upřesněn/

- hudební kroužek- středy v ranních hodinách - st. děti  

- katecheze ,,Nejsvětější srdce Ježíšovo,“ ,Neposkvrněné srdce P. Marie“

Květen 2024

 


Téma: Když všechno kvete


- 6. 5. 2024- ZÁPIS do MŠ sv. Josefa

- 7. 5. 2024- besídka pro babičky na charitě

- besídka pro maminky

  /informace bude doplněna po dohodě termínu s rodiči

  - spojení s Nocí kostelů 7. 6. 2024? /

- 16. 5. 2024- hudební pořad ,,Zvířátka a loupežníci“

                   - ZUŠ pro MŠ a ZŠ

- 17. 5. 2024- focení
   pro velkou nemocnost odloženo na červen

- 23. 5. 2024- výlet II. třídy do Chropyně s prohlídkou zámku
                     

Katecheze – Květen,  měsíc Panny Marie

2x hudební kroužek

Duben 2024


Téma:  Zvířátka a mláďátka

- 11. 4. 2024- canisterapie

  / Natálie Vaňková se psem Dantem/

    

- 30. 4. 2024- návštěva spisovatele Jana Opatřila v MŠ

                   - povídání o rybách
                   - seznámení s knihou Kapřík Metlík

- 1x hudební kroužek

  ,,hledáme talenty“ spolupráce se ZUŠ /předškolní děti/

- katecheze  ,,Boží Milosrdenství"

Březen 2024

 

Téma: Jak se rodí jaro, Velikonoce

-1. 3. 2024- návštěva výstavy zvířátek

-7. 3. 2024- divadelní představení v Sokolovně

                     ,,Trojlístek pohádek“

- 11. 3. 2024- beseda s paní zdravotnicí    v MŠ                

- 19. 3. 2024- oslavujeme svátek sv. Josefa
                   - dětský karneval
- 28. 3. 2024- vycházka ,,za oslíkem“ 
                      /spolupráce s Českým svazem chovatelů v Kojetíně/

- velikonoční vytváření v MŠ

   /vytváření výzdob na strom na náměstí, zkrášlování    
    prostor MŠ, malování vajíček/

-katecheze- VELIKONOCE

Únor 2024

 

 Téma: Objevujeme svět kolem nás

- připravujeme se na školu
   /práce v rámci programu  Škola zvesela/              
   

- osvojujeme si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

                - pracujeme s interaktivním programem ,,Čím budu“

- návštěva Městské knihovny

- 1x hudební kroužek

katecheze- ,,Uvedení Páně  do chrámu“

                   ,,Popeleční středa“

Leden 2024

 

- 3. 1. 2024- vánoční nadílka pod stromečkem v MŠ

- hrajeme si z novými hračkami, vytváříme

 

- návštěva Betléma v kostele

- 5. 1. 2024- slavíme svátek ,,Tří králů"
                  - rozloučení s Vánocemi /besídka pro rodiče/

- 8. 1. 2023- ,,Ptáčci“

                    ekologicko-chovatelský           
                    program 
                                                      

- práce s interaktivním programem ,,Leden“

 

 /Barevné kamínky /

Prosinec 2023

 

Téma: Těšíme se na Vánoce

- 1. 12. 2023- Mikulášská nadílka v mateřské škole                

- každodenní ztišení u adventního věnce 

- těšíme se na Vánoce, učíme se koledy,

   vyrábíme vánoční ozdoby a přáníčka

- nacvičujeme vánoční pásmo

- 19. 12. 2023 Vánoční zpívání na charitě

- návštěva ,,Výstavy Betlémů"
   /Městský dům/

- Katecheze o narození Ježíška

Listopad 2023

 

Téma: Co umí vítr a déšť

- 1. 11. 2023- Povídáme si o ,,Svátku Všech svatých

                      a dušiček“

- vytváříme z přírodnin

- pracujeme s interaktivními  programy

     ,,Listopad"

      ,,Moje tělo"

- katecheze   ,,sv. Martin"

- 23. 11. 2023- canisterapie

- 1x hudební kroužek

Říjen 2023

Téma:Sklízím plody podzimu


 - 5. 10. 2023-,,Brána do starých časů“

                      - návštěva Městského kulturního střediska

                        Kojetín / ukázky jak se žilo za starých časů“

-10. 10. - preventivní screeningové vyšetření zraku dětí 
               
/nahlášené děti/

- 15. 10. 2023- ,, Příběhy holoubka Toníčka

                            čtení a povídání ke knížečce

                            s autorkou knihy Alenou Dohnálkovou

- 20. 10. 2023- návštěva výstavy drobného zvířectva  - průběžně- osvojujeme si jednoduché poznatky o světě

    a životě, o přírodě, plodech přírody a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Září 2023


Téma: Kdo jsem a kde bydlím

 

- 1. 9. 2023 – zahájení školního roku, přivítání

                     dětí

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

- 21. 9. 2023 /v 16:00 hod/ - schůzky s rodiči

- slavíme svátek narození a jména P. Marie

- povídáme si  o sv. Ludmile a sv. Václavovi

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign