Jméno:
Heslo:

Dění ve školce

Únor 2020


Téma: Objevujeme svět kolem nás


21. 2. 2019- ,,Zdravý úsměv IV. lekce

- maškarní karneval v MŠ

   /termín bude upřesněn/ 
             

- 2x hudební kroužek

- katecheze- „Popeleční středa“

LEDEN 2020

Téma: Paní Zima jede


- slavíme svátek Tří králů /katecheze/

- nadílka v MŠ

- návštěva Betléma

- přespání u stromečku /starší děti- datum bude upřesněn/

- 14. 1. 2020- ,,Zdravý úsměv" - III. Lekce

- 3x hudební kroužek

PROSINEC 2019

Téma: Těšíme se na Ježíška

- každodenní ztišení u adventního  věnce   
- 9. 12. 2019- Mikulášská nadílka

- těšíme se na Vánoce, připravujeme vánoční pásmo
- 17. 12. 2019 - Vánoční besídka na charitě/dopoledne/
- 19. 12. 2019- Vánoční besídka v mateřské škole
- 2x hudební kroužek
- Katecheze ,,Advent" ,,Narození Ježíška"

LISTOPAD 2019

Téma: Co umí vítr a déšť

- slavíme svátek dušiček a Všech svatých /návštěva hřbitova/

- 19. 11. 2019- ozdravný program ,,Zdravý úsměv“

- 21. 11. 2019- beseda s paní knihovnicí

- 25. 11. 2019- hudební pořad v MŠ ,,Hudební výlety“

- hudební kroužek /2x /

- katecheze ,,Kdo jsou svatí“,,Jak pomáháme dušičkám do nebe“

ŘÍJEN 2019

Téma: Sklízíme plody podzimu


 - 15. 10. 2019- maňáskové divadélko v MŠ

 
- 17. 10. 2019- schůzky s rodiči / v 15:45 /

 - pouštíme draky vrámci vycházek

 
- Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

ZÁŘÍ 2019

Téma: Kdo jsem a kde bydlím

 - 2. 9. 2019 - slavnostní přivítání dětí v MŠ

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

 - schůzka s rodiči (datum bude upřesněn)

 - slavíme svátek narození a jména P. Marie

 - katecheze o sv. Ludmile a sv. Václavovi

 - 13. 9. 2019 - návštěva požární stanice 
 - 30. 9. 2019 - ,,Zdravý úsměv" ozdravný program, 1. lekce

Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign