logotyp

Dění ve školce

Říjen 2023

Téma:Sklízím plody podzimu


 - 5. 10. 2023-,,Brána do starých časů“

                      - návštěva Městského kulturního střediska

                        Kojetín / ukázky jak se žilo za starých časů“

-10. 10. - preventivní screeningové vyšetření zraku dětí 
               
/nahlášené děti/

- 15. 10. 2023- ,, Příběhy holoubka Toníčka

                            čtení a povídání ke knížečce

                            s autorkou knihy Alenou Dohnálkovou

- 20. 10. 2023- návštěva výstavy drobného zvířectva  - průběžně- osvojujeme si jednoduché poznatky o světě

    a životě, o přírodě, plodech přírody a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Září 2023


Téma: Kdo jsem a kde bydlím

 

- 1. 9. 2023 – zahájení školního roku, přivítání

                     dětí

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

- 21. 9. 2023 /v 16:00 hod/ - schůzky s rodiči

- slavíme svátek narození a jména P. Marie

- povídáme si  o sv. Ludmile a sv. Václavovi

Červen 2023

 

Téma: Co už umím

- 1. 6. 2023- den dětí v MŠ

                       /hry, soutěže, tanec/

- 2. 6. 2023 v 16:00 hod. – vystoupení dětí

                                                 ,,Noc kostelů“

- 8. 6. 2023-  dopoledne- focení v MŠ

- 21. 6. 2023- rozloučení s předškoláky, pasování

- 22. 6. 2023- výlet do Dubu nad Moravou

- 28. 6. 2023- canisterapie

- katecheze ,,Nejsvětější srdce Ježíšovo“

Květen 2023

 Téma: Když všechno kvete

 - 4. 5. 2023- ,,Zdravý úsměv“

             /ozdravný program zaměřený na čištění zoubků
                 ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Kroměříž/

 - 4. 5. 2023 - Zápis do MŠ sv. Josefa v Kojetíně

 - 12. 5. 2023 - vystoupení dětí na charitě u příležitosti
                        Svátku matek

 - 23. 5. 2023 - ,,Zpívánky se ZUŠkou" 
                        / komponovaný pořad v ZUŠ Kojetín/

 - 30. 5. 2023 - návštěva divadelního představení 
                       ,,Jak víla Modrovláska splnila tři přání"

 - 30. 5. 2023 - schůzky s rodiči

                       /v 16:00 hod./

- oslava Svátku matek
   /termín besídky bude zveřejněn po konzultaci s rodiči/

Katecheze - Květen měsíc Panny Marie

1x hudební kroužek   

Duben 2023

Téma:  Zvířátka a mláďátka

Velikonoce

- 4. 4. 2023- sférické kino v MŠ 

- výroba velikonočních dekorací a výstava v prostorách         

   mateřské školy

- katecheze ,,Svatý týden"

                  ,,Boží Milosrdenství"

2X hudební kroužek
    /s paní učitelkou hudby Lenkou Čechovou/
     

Březen 2023

 

Téma: Jak se rodí jaro
                  
 - 8. 3. 2023- návštěva divadelního představení

                     ,,Kosí bratři“

-  oslava svátku sv. Josefa

-  připravujeme se na Velikonoce

        /postní doba.../

- oslava svátku sv. Josefa

- návštěva Sokolovny ,,Velikonoční tradice na Hané"

- 1x hudební kroužek /st. děti/


  

Únor 2023

 

 Téma: Objevujeme svět kolem nás

- připravujeme se na školu
   /rozvoj grafomotoriky- práce s pracovním sešitem,               
   kresba postavy, poznávání geometrických tvarů,
   vyprávění pohádky,.../
    -st. děti

- osvojujeme si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
  /modlíme se za Turecko a Sýrii postižené zemětřesením, povídáme si
    o událostech kolem nás.../

- pracujeme s interaktivním programem ,,Čím budu“

- 24. 2. 2023- canisterapie

                     /Natálie Vaňková a pes Dante/

- 1x hudební kroužek

katecheze- ,,Uvedení Páně  do chrámu“

                   ,,Popeleční středa“
Leden 2023Téma: Paní Zima jede

 

- 3. 1. 2023 - zpívání koled u jesliček
                  - nadílka v MŠ

- 6. 1. 2023- ,,Rozloučení s Vánoci"

                   - zpívání koled
             ,,malá besídka" předškoláků v MŠ pro rodiče a přátele ...

- 5. 1. 2023- ,,Ptáčci“

                    ekologicko-chovatelský           
                    program
- 6. 1. 2023- slavíme svátek Tří králů        -                        
                 - návštěva Betléma v kostele

- práce s interaktivním programem ,,Leden“

 /Barevné kamínky/

Prosinec 2022

 


Téma: Těšíme se na Ježíška

- 5. 12. 2022- Mikulášská nadílka v mateřské škole                

- každodenní ztišení u adventního věnce 

- těšíme se na Vánoce, učíme se koledy,

   vyrábíme vánoční ozdoby a přáníčka

- nacvičujeme vánoční pásmo

- 20. 12. 2022- Vánoční zpívání na charitě
                       /v dopoledních hodinách/

- 21. 12. 2022- Vánoční besídka v mateřské škole
                       / v 16:00 hod./
          z důvodu velké nemocnosti dětí odloženo

- Katecheze o narození Ježíška

Listopad 2022

 

Téma: Co umí vítr a déšť

 - radujeme se z podzimní přírody

   /pobyt venku, povídání, vytváření, zpěv.../

-  pracujeme interaktivními  programy
   ,,Listopad"

   ,,Moje tělo"

-  24. 11. 2022- návštěva městské knihovny
                       ,,beseda" s paní knihovnicí

      
- katecheze    ,,Pamatujeme na Dušičky"  

                      ,,Kdo jsou svatí"

                      ,,sv. Martin"

- 1x hudební kroužek

Říjen 2022

 

Téma:Sklízím plody podzimu

 - 5. 10. 2022- sférické kino- ,,Podmořský svět“

                      - fotografování dětí v MŠ

                        /kalendář- čtyři roční období/
- 7. 10. 2022- ,,Brána do starých časů"
                       
 -návštěva Městského kulturního střediska
                          Kojetín /ukázky jak se žilo za starých časů/

- 21. 10. 2022- malování hrníčků v MŠ

  - průběžně- osvojujeme si jednoduché poznatky o světě

    a životě, o přírodě, plodech přírody a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign