logotyp

Dění ve školce

Listopad 2022

 

Téma: Co umí vítr a déšť

 - radujeme se z podzimní přírody

   /pobyt venku, povídání, vytváření, zpěv.../

-  pracujeme interaktivními  programy
   ,,Listopad"

   ,,Moje tělo"

-  24. 11. 2022- návštěva městské knihovny
                       ,,beseda" s paní knihovnicí

      
- katecheze    ,,Pamatujeme na Dušičky"  

                      ,,Kdo jsou svatí"

                      ,,sv. Martin"

- 1x hudební kroužek

Říjen 2022

 

Téma:Sklízím plody podzimu

 - 5. 10. 2022- sférické kino- ,,Podmořský svět“

                      - fotografování dětí v MŠ

                        /kalendář- čtyři roční období/
- 7. 10. 2022- ,,Brána do starých časů"
                       
 -návštěva Městského kulturního střediska
                          Kojetín /ukázky jak se žilo za starých časů/

- 21. 10. 2022- malování hrníčků v MŠ

  - průběžně- osvojujeme si jednoduché poznatky o světě

    a životě, o přírodě, plodech přírody a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Září 2022

 

Téma: Kdo jsem a kde bydlím

 

- 1. 9. 2022 – zahájení školního roku, přivítání

                     dětí

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

 

- schůzky s rodiči

    /termín bude upřesněn/

 

- slavíme svátek narození a jména P. Marie

- povídáme si  o sv. Ludmile a sv. Václavovi

Červen 2022

 

Téma: Co už umím

- 1. 6. 2022- den dětí v MŠ

                       /hry, soutěže, tanec/

- 7. 6. 2022- zpívání s paní učitelkou hudby       ­
                       Lenkou Čechovou

-   9. 6. 2022- malý školní KARNEVAl

- 10. 6. 2022 v 16:30 hod. – vystoupení dětí

                                          ,,Noc kostelů“
- 15. 6. 2022 dopoledne- focení v MŠ

- 21. 6. 2022 dopoledne – hudební pořad v MŠ

                                          ,,Mozart“

                       odpoledne- návštěva předškolních dětí

                                           ve školní jídelně

- rozloučení s předškoláky, pasování

   /datum bude  upřesněn/

- katecheze ,,Nejsvětější srdce Ježíšovo,“ ,,Letnice"

Květen 2022

Téma: Když všechno kvete

   - 2. 5. 2022 -   ,,Z pohádky do pohádky“

    - komponovaný hudební pořad - ZUŠ Kojetín

  -  3. 5. 2022 -      Zápis do MŠ sv. Josefa v Kojetíně

  - 10. 5. 2022 -  ,,Zábavná školka“

                           - koncert Pavla Nováka                     
                             zahrada MŠ Uhřičice      
 - 12. 5. 2022 - ,,Dášenka čili Život štěněte“
                         - divadelní představení v Sokolovně
 - 13. 5. 2022- ,,Den požární bezpečnosti" 
                         /prohlídka požární stanice/
 - 13. 5. 2022- Návštěva statku Gardavských

 - 17. 5. 2022 -   výlet ZOO Lešná
 - 24. 5. 2022 - vystoupení dětí na charitě 

 - 26. 5. 2022 -  ,,Den českého zemědělství“
                          -zábavné dopoledne ve spolupráci        
                           s Agrospolečností MORAVA s.r.o.
 - 31. 5. 2022 - ,,Čertův poklad"
                          -pohádka v Zámecké zahradě Kroměříž

Oslavujeme svátek maminek          

Katecheze - Květen měsíc Panny Marie

1x hudební kroužek   

Duben 2022


Téma:  Zvířátka a mláďátka

Velikonoce

- 20. 4. 2022- ,,hledáme talenty“ 

             -  setkání uč. hudby Lenky Čechové s předškoláky    
             /termín se odkládá pro vysokou nemocnost dětí/
   
 26. 4. 2022- ,,Zábavná školka“
                   
- koncert Pavla Nováka /zahrada MŠ Uhřičice/

              /pro vysokou nemocnost dětí přeloženo na 10. 5. 2022/

- výroba velikonočních dekorací a výstava v prostorách         

   mateřské školy

- katecheze ,,Svatý týden"

                  ,,Boží Milosrdenství"

Březen 2022

Téma: Jak se rodí jaro
                  
 - 9. 3. 2022 hudební kroužek pro starší děti

          /od 8:00 do 8:35 hod./

-katecheze- ,,Popeleční středa“,

                  Připravujeme se na Velikonoce

                  /postní doba/

- oslava svátku sv. Josefa

Únor 2022

 

 Téma: Objevujeme svět kolem nás

- 2. 2. 2022- katecheze- Uvedení Páně  do chrámu

- připravujeme se na školu
   /rozvoj grafomotoriky- práce s pracovním sešitem,               
   kresba postavy, poznávání geometrických tvarů,../-st. děti

- osvojujeme si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

- pracujeme s interaktivním programem ,,Čím budu“

- 16. 2. 2022 ,,Hádej čím jsem" 
                     /katecheze o kněžském povolání/

- 1x hudební kroužek

Leden 2022

- 3. 1. 2022- vánoční nadílka pod stromečkem v MŠ

- hrajeme si z novými hračkami, vytváříme

- 6. 1. 2022- slavíme svátek ,,Tří králů"
                                                     
- zpívání koled u jesliček

- 14. 1. 2022- návštěva Betléma v kostele

- 26. 1. 2022- ,,Ptáčci v MŠ" 
                      
                                    /RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
                                      lektor programu
                                    eco-breeding programme/


- práce s interaktivním programem ,,Leden"

Prosinec 2021


Téma: Těšíme se na Ježíška

- v době karantény –práce s interaktivním programem

   „Prosinec“ /iŠkolička/, pracovní listy  

13. 12. 2021- povídání o sv. Mikuláši,
                     společný dárek pro děti z MŠ

- každodenní ztišení u adventního věnce 

- těšíme se na Vánoce, učíme se koledy,

   vyrábíme vánoční ozdoby a přáníčka

- Katecheze o narození Ježíška

Listopad 2021

Téma: Když padá listí

 

- slavíme svátek dušiček
- radujeme se z podzimní přírody

  /povídání, vytváření, zpěv, pouštění draka

   na vycházce/

- hudební kroužek /2x/

- práce s interaktivnímy  programy   „Listopad"
  a „Moje tělo" -zpřístupněno i nemocným dětem v domácím

  léčení a v karanténě / iŠkolička pro děti/

- katecheze „Kdo jsou svatí", „Pamatujeme na dušičky",

   „sv. Martin"

Říjen 2021

 

Téma:Sklízíme plody podzimu


 - 13. 10. 2021- ,,Zábavná školka“

                        hudební pořad s Pavlem Novákem                           

                        /v prostorách  zahrady MŠ v Uhřičicích/
                  - odkládá se pro velkou nemocnost dětí

- 22. 10. 2021- návštěva výstavy drobného zvířectva 

  - průběžně- osvojujeme si jednoduché poznatky o světě a životě,
    o přírodě, plodech přírody a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Září 2021

Téma: Kdo jsem a kde bydlím

- 1. 9. 2020 - slavnostní přivítání dětí v MŠ

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

 - slavíme svátek narození a jména P. Marie

 - katecheze o sv. Ludmile a sv. Václavovi

 

 

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign