Aktuality



V pondělí 24. 1. 2022 bude v mateřské škole běžný provoz.

Organizační pokyny platné od 1. 9. 2021 vzhledem ke COVID-19

 • Dítě doprovází do budovy 1 osoba

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstupovat

 • Dospělé osoby při vstupu provedou dezinfekci rukou

   

 • Dospělé doprovázející osoby /i cizí osoby pohybující se

 v budově MŠ/ se v budově zdržují jen podobu nezbytně nutnou

 • Do skříňky v šatně uloží rodič 2 ks jednorázových rouše

    v podepsaném uzavíratelném sáčku

 • Rodič před předáním dítěte pedagogovi dohlédne na dítě, aby si řádně umylo vodou a mýdlem ruce /20- 30 sekund/

  • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • V případě příznaků jakéhokoliv nachlazení nebude dítě do MŠ přijato /u alergiků je nutné při příznacích doložit, že dítě netrpí infekční nemocí/

 • V případě vyskytnutí příznaků v průběhu dne bude dítě okamžitě izolováno a rodič bude neprodleně vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 • Po návštěvě lékaře je rodič povinen neprodleně informovat MŠ

   o zdravotním stavu dítěte.

   

 • Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, aby děti do MŠ nenosily hračky a jiné předměty z domova.

Pokyny mohou být pozměněny v závislosti na aktuální epidemiologiké situaci podle pokynů KHS.

ŠKOLKOVNÉ

Školkovné činí 300,- Kč za měsíc. Je vybíráno v hotovosti každý měsíc /poslední kalendářní týden v měsíci/.

V době, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, jsou rodiče od platby zproštěni.

Rodiče dětí, které absolvují v MŠ povinné předškolní vzdělávání,
jsou platby školkovného zproštěni po celou dobu povinné docházky.

PROSBA

Milí rodiče, jistě jste si všimli herních prvků na dvorku,
které dětem udělaly velkou radost.
Současně řešíme problém úpravy povrchu dvorku.
Nabízí se řešení bezpečné, bezúdržbové, barevné, trvanlivé od firmy 4soft -
multifunkční sportovní plocha s povrchem SmartSoft35.

Cenová nabídka pro naší MŠ je celkem vč. DPH 179 635,00- Kč. Prosíme o Vaši finanční pomoc, popřípadě o kontakt na někoho, kdo by byl ochoten darovat školce peníze za tímto účelem.
Děkujeme všem dárcům.

 


Plán v případě ndividuálního vzdělávání/Distanční výuka

PRO RODIČE - aplikaci Moje iŠkolička zobrazujete pomocí prohlížeče Chrome po přihlášení na stránkách www.hrajeme-si.cz - aplikaci můžete používat na počítačích i tabletech v operačním systému Win7,8 a 10, Android i iOS. Ve všech těchto OS ale výhradně přes prohlížeč Chrome. Pokud Chrome nemáte, musíte tento prohlížeč nainstalovat. Aplikace neběží na starých systémech XP a Vista Postup: 1. spusťte Chrome a vstupte na www.hrajeme-si.cz 2. přihlaste se pomocí ikony vpravo nahoře, zadejte přihlašovací jméno doma.cmsjosef@seznam.cz a heslo /pošleme v SMS/ 3. potom v horním menu zvolte oddíl “iŠkolička” a po načtení stránky pak pomocí růžového tlačítka vstupte do aplikace Moje iŠkolička 4. aplikace se po chvíli načte (v závislosti na rychlosti připojení) a zobrazí se Vám dlaždice aplikace. Uvnitř aktivních (barevně zobrazených) dlaždic najdete konkrétní interaktivní programy nebo hry 5. po vstupu do jakéhokoliv programu nebo hry přepněte zobrazení do režimu celé obrazovky pomocí blikajícího červeného tlačítka 6. manuály k jednotlivým programům a hrám najdete v poslední - žluté dlaždici 7. uživatelské jméno a heslo je pro všechny společné, proto prosím neměňte tyto údaje v zákaznickém profilu a nepředávejte je neoprávněným osobám /LICENCE/. 8. aby byl vstup do iŠkoličky pro Vás jednodušší, je možné aplikaci uložit jako zástupce stránky na plochu pro rychlý přístup, popřípadě i nainstalovat. Postup jak na to a i další informace najdete v manuálu iŠkoličky (www.hrajeme-si.cz/…tml) 9. v případě dotazů na chod aplikace kontaktujte paní učitelku Janu Chvátalovou 731 876 403, popř. podporu na e-mailu prikryl@hrajeme-si.cz Tuto licenci nelze používat odkudkoliv, např. pokud je dítě u prarodičů, může se přihlásit i tam. K přístupu do iŠkoličky děti i pedagogové na všech místech používají společný uživatelský účet - stejné přihlašovací jméno a heslo.











 
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign