Aktuality

Upozornění - důležité

 

Z vážných provozních důvodů bude

od 2. 11. 2020 do odvolání.

Mateřská škola sv. Josefa uzavřena

Organizační pokyny platné od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

 • Dítě doprovází do budovy 1 osoba

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstupovat

 • Dospělé osoby při vstupu provedou dezinfekci rukou

   

 • Dospělé doprovázející osoby /i cizí osoby pohybující se

 v budově MŠ/ se v budově zdržují jen podobu nezbytně nutnou

 • Do skříňky v šatně uloží rodič 2 ks jednorázových rouše

    v podepsaném uzavíratelném sáčku

 • Rodič před předáním dítěte pedagogovi dohlédne na dítě, aby si řádně umylo vodou a mýdlem ruce /20- 30 sekund/

  • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • V případě příznaků jakéhokoliv nachlazení nebude dítě do MŠ přijato /u alergiků je nutné při příznacích doložit, že dítě netrpí infekční nemocí/

 • V případě vyskytnutí příznaků v průběhu dne bude dítě okamžitě izolováno a rodič bude neprodleně vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 • Po návštěvě lékaře je rodič povinen neprodleně informovat MŠ

   o zdravotním stavu dítěte.

   

 • Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, aby děti do MŠ nenosily hračky a jiné předměty z domova.

Pokyny mohou být pozměněny v závislosti na aktuální epidemiologiké situaci podle pokynů KHS a podle systému ,,Semafor”

ŠKOLKOVNÉ

Školkovné činí 300,- Kč za měsíc. Je vybíráno v hotovosti každý měsíc /poslední kalendářní týden v měsíci/.

V době, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, jsou rodiče od platby zproštěni.

Rodiče dětí, které absolvují v MŠ povinné předškolní vzdělávání,
jsou platby školkovného zproštěni po celou dobu povinné docházky.

PROSBA

Milí rodiče, jistě jste si všimli herních prvků na dvorku,
které dětem udělaly velkou radost.
Současně řešíme problém úpravy povrchu dvorku.
Nabízí se řešení bezpečné, bezúdržbové, barevné, trvanlivé od firmy 4soft -
multifunkční sportovní plocha s povrchem SmartSoft35.

Cenová nabídka pro naší MŠ je celkem vč. DPH 179 635,00- Kč. Prosíme o Vaši finanční pomoc, popřípadě o kontakt na někoho, kdo by byl ochoten darovat školce peníze za tímto účelem.
Děkujeme všem dárcům.
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign