logotyp

Aktuality

Informace o fotografování

Focení 17. 5. 2024 se odkládá z důvodu zvýšené absence dětí.

Nový termín bude předem oznámen.

Zápis do MŠ na školní rok 2024-2025

 

 

Zápis do Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně

na školní rok 2024/25

 6. května 2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy

/§ 34 školského zákona /.

 

Podání žádosti

-osobní podání dne 6. května 2024 :

 v rozmezí 10:00- 11:30, 14:.00-14:30 hod

doporučujeme  domluvit si předem čas zápisu telefonicky na čísle 732 541 133 / volejte prosím po 12 hodině/

 

Pro zahájení správního řízení musí zákonný zástupce doložit:  

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzení od lékaře

 – na webových stránkách MŠ, https://cmsjosef.cz,

    /lze vytisknout a vyplnit předem/

  • Zákonný zástupce předloží  Rodný list dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání/.

 

O přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, které je zahájeno dnem podání žádosti.

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání žádosti.

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je ale přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2024.

Rozhodnutí o správním řízení

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka školy v souladu se správním řádem (zákon 500/2004 Sb., v platném znění) do 30 dnů od podání žádosti.

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání.

 

Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání nevyhovuje, jsou doručována zákonnému zástupci dítěte písemně, do vlastních rukou.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů. Tímto se považují za oznámená /registrační čísla budou zdělena tlefonicky/.

 

 Zákonný zástupce si vyzvedne rozhodnutí o přijetí v MŠ.

 V případě dotazů a nejasností volejte na výše uvedené číslo.

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 6. května 2024 proběhne souběžně se zápisem do mateřské školy Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni Usmívající se


Informace o provozu MŠ

Provoz Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně o letních prázdninách

 

Mateřská škola sv. Josefa bude uzavřena od 15. 7. 2024 .

 

Od 19. 8.  do 30. 8. 2024 je možné umístit děti do MŠ Uhřičice.

Prosíme rodiče , kteří využijí možnost umístit o prázdninách děti

v MŠ Uhřičice, aby tuto skutečnost nahlásili předem v MŠ sv. Josefa.

Děkujeme.

Vybavení dětí do mateřské školy

-    papuče

-   převlečení do třídy /tepláky nebo elasťáky
    v letním období kraťasy, tričko, děvčátka
šatičky /

-     náhradní tričko a náhradní spodní prádlo
     /malé děti/

-    oblečení na dvorek / podle počasí-  kraťasy,
    tričko, tepláky, mikinu, popř. starší boty/

ŠKOLKOVNÉ

Školkovné činí 400,- Kč za měsíc. Je vybíráno v hotovosti každý měsíc /poslední kalendářní týden v měsíci/.

V době, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, jsou rodiče od platby zproštěni.

Rodiče dětí, které absolvují v MŠ povinné předškolní vzdělávání,
jsou platby školkovného zproštěni po celou dobu povinné docházky.

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign