Jméno:
Heslo:

Výchovný plán

Cíl Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je především vymezen v §33 zákona 561/2004 Sb: "Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, poskytuje integraci ve spolupráci se SPC .

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance).

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry s důrazem na etické hodnoty, především na spolupráci a prosociálnost.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně je otevřená všem dětem, počítá rovněž s integrací zdravotně znevýhodněných dětí.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně bude vyučovat podle svého školního vzdělávacího programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o duchovní rozměr člověka a se zaměřením na enviromentální výchovu (vztah k životnímu prostředí).

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola sv. Josefa

Komenského náměstí 49
752 01 Kojetín

Tel.: 732 541 133
E-mail: cmsjosef@seznam.cz

Provozní doba:
PO - PÁ od 6:30 do 16:00
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign