Aktuality


Zápis dětí
do Mateřské školy sv. Josefa
se uskuteční 3. 5. 2017 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Je možné si domluvit jiný termín osobně nebo na telefonním čísle 732 541 133 (ředitelka MŠ), nebo 731 788 713 (MŠ).
Zapisujeme děti narozené v roce 2014 a 2015, s možností zahájení pravidelné docházky dosažením 3 let věku dítěte, dále děti 4-5leté, popř. děti s odloženou školní docházkou.


• Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání budou přijímány přednostně
- je možné individuální vzdělávání dětí /vzdělávání v rodině/,
oznámení o této formě plnění povinného předškolního vzdělávání oznámí rodiče do 31. května, tedy 3 měsíce před zahájením školního roku.
Podmínky individuálního vzdělávání- rodiče obdrží doporučené oblasti vzdělávání
/vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy/
s podmínkami pro ověření /první ověření v listopadu, následující každý 3 nebo čtvrtý měsíc, podle pokynu třídního učitele/.
Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, bude ředitelkou MŠ ukončeno individuální vzdělávání dítěte /dle právního rozhodování zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů/.

• Při přijímacím řízení jsou dále upřednostněny děti, jejichž sourozenci jsou již v Mateřské škole sv. Josefa zapsáni

• Rodiče mají možnost využít tzv. Adaptační režim.“ Na základě slovní domluvy s ředitelkou mohou s přijatými dětmi v určené hodiny pobývat v MŠ, a to i v době před zahájením pravidelné docházky.


K zápisu přijďte s dítětem a přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Těšíme se na Vás

P R O S B A K RODIČŮM ohledně zdravotního stavu dětí

Nakažlivé nemoci se zejména u malých dětí šíří velmi rychle.

V případě zjevných známek nemoci
- trvalý kašel, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky, průjem, vyrážka, nebo jiné symptomy ohrožujete zdraví ostatních dětí i personálu MŠ.

O nemocné dítě se mateřská škola při nejlepší vůli nemůže starat. Nemocné dítě do mateřské školy nepatří. Jde o porušení školního řádu.

V mateřské škole v souladu se zněním
§ 2 zákona č. 372/2011 Sb. /2009 sb. nejsme oprávněni (nesmíme) dětem podávat žádné léky a léčebné prostředky, jako jsou kapky proti kašli a rýmě, masti a podobně, kromě léků životně důležitých a to na základě žádosti rodiče, s potvrzením lékaře
.


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola sv. Josefa

Komenského náměstí 49
752 01 Kojetín

Tel.: 732 541 133
E-mail: cmsjosef@seznam.cz

Provozní doba:
PO - PÁ od 6:30 do 16:00
Jméno:
Heslo:
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign