Dění ve školce

Říjen 2021

 

Téma:Sklízíme plody podzimu


 - 13. 10. 2021- ,,Zábavná školka“

                        hudební pořad s Pavlem Novákem                           

                        /v prostorách  zahrady MŠ v Uhřičicích/
                  - odkládá se pro velkou nemocnost dětí

  - osvojujeme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě, plodech přírody
    a jejich proměnách


 - Katecheze ,,Růženec Panny Marie"

Září 2021

Téma: Kdo jsem a kde bydlím

 - 1. 9. 2021 - slavnostní přivítání dětí v MŠ

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

 - 14. 9. 2021 pohádka ,,Kamarádi v MŠ"

 - 16. 9. 2021- Canisterapie v MŠ 
                 

 - slavíme svátek narození a jména P. Marie

 - katecheze o sv. Ludmile a sv. Václavovi
           
- schůzky s rodiči /individuální pohovory
                           - sdělování informací/


Červen 2021

Téma: Co už umím

- 1. 6. 2021- den dětí v MŠ

 /hry, soutěže, tanec/

- 2. 6. 2021- focení v MŠ

- 27. 6. -30. 6. 2021- vícedenní výlet

                  předškoláků do Charvát

- rozloučení s předškoláky

- katecheze ,,Nejsvětější srdce Ježíšovo“

Květen

Téma: Když všechno kvete

 - zápis do MŠ 2. 5. 2021- 16. 5. 2021

     /bližší informace v aktualitách na webových stránkách MŠ/


- Svátek maminek

- učíme se básničky pro maminky, vyrábíme  dárečky, tančíme,

  povídáme si, malujeme 

- rozvíjíme -  jazykové dovednosti - výslovnost,  přednes, recitaci
  • hudební a taneční aktivity

  • paměť

  • citový vztah k rodině, sounáležitost s lidmi, společností
  • estetický vztah k životu

    

- všímáme si kvetoucích stromů, barev květů, prožíváme krásu kvetoucího jara

-  dovídáme se více o včelách, o jejich významu pro úrodu, dovídáme se, kde žijí 

- pracujeme na zahrádce

- 17. 5. 2021- Ekologicko-chovatelský program v MŠ
                     se zaměřením na ptáčky
                     /lektor RNDR. Bc. Jaromír Vachutka/


- zařazujeme činnosti s interaktivním programem ,,Květen“

   /Barevné kamínky/

- Katecheze – Květen - měsíc Panny Marie

Duben

Téma: Velikonoce
            Zvířátka a mláďátka


- distanční vzdělávání-  povinné pro děti naplňující 
                                           povinné předškolní vzdělávání

                             - práce spracovním sešitem KuliFerda
                               / ,,Jaro"/

                             - interaktivní program ,,Duben"
                               iŠkolička pro děti

                             - pracovní listy, omalovánky /,,Velikonoce"/

                             - telefonické konzultace s rodiči

           - 19. 4. 2021- předpokládané zahájení prezenčního vzdělávání 
                                    dětí / povinné předškolní vzdělávání /
        
                       
                             

Březen

Téma: Když jaro ťuká- v měsíci březnu vládou ČR zakázána osobní přítomnost
                        dětí v mateřské škole 
                       /
nepříznivá epidemiologická situace/
- distanční vzdělávání dětí je povinné pro děti naplňující
                                                 povinné předškolní vzdělávání

                             - práce spracovním sešitem KuliFerda

                             - interaktivní program ,,Březen"
                               iŠkolička pro děti

                             - pracovní listy
                                / se zaměřením na rozvoj grafomotoriky dítěte /

                             - telefonické konzultace s rodiči

                             - posilování prosociálních vztahů v rodině,
                               zapojení dítěte do každodenních činností 
                                      


                                                       
                        
   

                             

Únor

Téma: Objevujeme svět kolem nás


- připravujeme se na školu

   /kresba postavy, poznávání geometrických tvarů, rozvoj grafomotoriky,
    rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, vytváření povědomí

    o sounáležitosti s ostatním světem,…/

 

- pracujeme s interaktivním programem ,,ÚNOR“

                - s pracovním sešitem ,,Grafomotorika“

                      /v MŠ i individuální vzdělávání/

- maškarní karneval v MŠ /přeloženo na březen
                                      souběžně s oslavou sv. Josefa/  
       

- 17. 2. 2021- katecheze- „Popeleční středa“

Leden


 
Téma: Paní Zima jede

 

- 4. 1. 2021- nadílka v MŠ

- ,,hrajeme si a vytváříme“

- zpívání koled u jesliček
-  6. 1. 2021- slavíme svátek Tří králů /katecheze/

- návštěva Betléma v kostele

- práce s interaktivním programem ,,Leden“

 /Barevné kamínky/

       - v mateřské škole i distanční vzdělávání

- práce s časopisem KuliFerda /pracovní listy/

Prosinec

 
 
Téma: Těšíme se na Ježíška

- každodenní ztišení u adventního  věnce 

                 
- Mikulášská nadílka
        
           
- těšíme se na Vánoce, učíme se koledy,

   vyrábíme vánoční ozdoby a přáníčka

- Katecheze o adventu

- Katecheze o narození Ježíška

Listopad 2020

Téma: Když padá listí

- 2.11. - 6. 11. 2020- distanční vzdělávání
                                   - interaktivní program ,,Les"
                                     iŠkolička pro děti
9. 11. - 13. 11. 2020- distanční vzdělávání
                                   - interaktivní program ,,Moje tělo"
                                     iŠkolička pro děti
- radujeme se z podzimní přírody- povídání, vytváření, zpěv
- slavíme svátek dušiček
- katecheze ,,Pamatujeme na Dušičky"
                 ,,sv. Martin"
                                                             

Říjen 2020

Téma: Sklízíme plody podzimu

                       

- schůzky s rodiči formou individuálních 
   konzultací

            /týká se především dětí nově
            přijatých a přeškolních, splňujících povinné 
            předškolní vzdělávání/

 - ,,Zdravý úsměv" s panem Forejtem

             /ozdravný program/

            

- pouštění draků v rámci vycházek


katecheze ,,Růženec Panny Marie"

                           ,,Svatý Václav"

                          - dramatizace příběhu

Září 2021

Téma: Kdo jsem a kde bydlím

- 1. 9. 2020 - slavnostní přivítání dětí v MŠ

 - učíme se pravidla chování a bezpečnosti 

 - učíme se být dobrými kamarády

 - slavíme svátek narození a jména P. Marie

 - katecheze o sv. Ludmile a sv. Václavovi

 

 

Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign